Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka - obowiązkowe

Klauzula informacyjna dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie epidemii wirusa SARS CoV-2

Warunkiem uczestnictwa w imprezie zamkniętej jest dostarczenie przy wejściu do lokalu najpóźniej w dniu imprezy wydrukowanego i podpisanego oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka, które znajduje się powyżej.

W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Jeśli masz objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2 - nie przychodź. Nie narażaj innych uczestników na ryzyko. Na pewno spotkamy się jeszcze nie raz :)