REGULAMIN PROMOCJI
„18-stka za darmo”

1.    Organizatorem promocji, zwanej dalej „promocją” jest firma MASQ Jadwiga Bernat z siedzibą przy ul. Zygmunta Augusta 20 w Bydgoszczy NIP:5581323315, REGON: 092286810 (dalej: „organizator”).

2.    Promocja trwa od 15 sierpnia 2019 do odwołania.

3.    W promocji mogą uczestniczyć osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
a)    wynajęcie całego Klubu na imprezę z okazji 18-stych urodzin
b)    opłacenie całości kosztów związanych z wynajmem Klubu na wyłączność przed rozpoczęciem imprezy.
c)    dostarczenie listy gości w formie wydruku komputerowego.

4.    Uczestnik imprezy (dalej: „uczestnik”) to osoba będąca na liście gości przygotowanej przez solenizantów wcześniej w formie wydruku komputerowego, która wylegitymuje się ważnym dokumentem tożsamości, zostanie wpuszczona przez pracowników ochrony oraz weźmie udział w imprezie co najmniej przez pół h.

5.    Promocja „18stka za darmo” oznacza zwrot podstawowych kosztów za wynajem Klubu na wyłączność w kwocie 1200 zł w przypadku gdy:
a)    łączna liczba uczestników, którzy stawią się na imprezie i zostaną odhaczone na wcześniej przygotowanej przez solenizantów liście gości wyniesie co najmniej 300 osób 
b)     goście, którzy zostaną odhaczeni na liście wezmą udział w imprezie co najmniej przez pół h.

6.    Jeżeli warunki z punktu 4 zostaną spełnione, solenizanci wynajmujący Klub otrzymają zwrot 1200 zł najpóźniej w dniu zakończenia imprezy po imprezie. 

7.    Wyłączenia:
a)    nie ma znaczenia ilość gości na liście. Do udziału w promocji liczą się tylko osoby będące faktycznie tego dnia na imprezie (uczestnicy), które wylegitymują się ważnym dokumentem tożsamości przy wejściu.
b)    jeżeli osoba, która odhaczy się na liście wyjdzie w ciągu pół h lub zostanie wyproszona przez pracowników Ochrony, nie jest brana pod uwagę w rozliczeniu – traktuje się, jakby jej nie było
c)    nie bierze się pod uwagę osób, które przybędą do Klubu, a nie zostaną wpuszczone przez pracowników ochrony, ze względu na znaczne naruszenie regulaminu Klubu
d)    organizator nie dokona zwrotu, jeżeli w trakcie imprezy powstaną szkody materialne wyrządzone przez uczestników imprezy
e)    osoby, które zostaną dopisane do listy gości podczas trwania imprezy, nie są uwzględnione w rozliczeniu.

8.    Podstawą do rozliczenia jest lista gości, na której pracownik szatni / selekcji odhacza ilość uczestników imprezy.
9.    Niniejszy regulamin dostępny jest w Klubie oraz na stronie internetowej www.masq.com.pl

 

- SPOTKAJMY SIĘ PO DRUGIEJ STRONIE MASKI -

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram